Vad är socker­fri tri?

Sedan snart 10 år tillbaka har jag tränat och tävlat i triathlon efter mottot att för optimal presta­tion krävs det mycket kolhyd­ra­ter i kosten och under fysik aktivi­tet bör man inta så mycket kolhyd­ra­ter i form av socker som kroppen bara kan hantera.

Flera studier stöder detta resone­mang och det är idag fortfa­rande det vanli­gaste, mest utbredda sättet att se på kost och atletisk prestation.

Men alltmer på senare tid finns det även andra studier, läkare, veten­skaps­jour­na­lis­ter och bioke­mis­ter som säger annat, plus att det finns logiska resone­mang kopplat till männi­skans biolo­giska och evolu­tio­nära arv som inte rimmar med ett högt intag av kolhyd­ra­ter – i vår kost eller under fysik prestation.

Så hur är det egent­li­gen med det där?

Mitt experi­ment

Socker­fri Tri är ett person­ligt experi­ment som går ut på att ta träna och tävla i triathlon på en hög nivå (jag återkom­mer till detta i framtida inlägg) genom en liberal ketogen kost (strikt lågkol­hyd­rat­kost). Att det kommer gynna min hälsa vet jag redan, men även här kommer jag dokumen­tera utvecklingen.

Reglerna är enkla…

  • Under 100 gram kolhyd­ra­ter om dagen på 10–15 timmars träning i veckan
  • Inget sockerin­tag (sport­dryck, gels, bars mm) under träning eller tävling

Välkom­men att följa min resa 2017 på sockerfritri.se