100x100 meter simning

Innan jag går in på varför, hur, när, vad så tänkte jag redan nu dela med mig av en intres­sant erfaren­het där jag har tränat relativt hårt och länge utan socker.

Jag är inte helt oskuld när det kommer till att äta, träna och tävla på en lågkol­hyd­rat­kost. För ungefär 1,5 år sedan styrde om min kost, och de senaste 2 månaderna har jag även skruvat till det genom att efter­sträva en liberal ketogen kost. Jag kommer återkomma till mitt kostupp­lägg i framtida inlägg.

100x100 meter

Men nu en liten rapport från det egent­li­gen första dokumen­te­rade testet för min nya kosthåll­ning – 100 x 100 meter simning. Det är 10 000 meter simning i ett och samma svep med kort vila mellan varje 100 meter.

Fr v: Karolina, Üve, Julia och jag

Från början var vi ett stort gäng som skulle inviga året med denna histo­riska tradi­tion, men olyck­ligt­vis föll mer en hälften bort samma morgon. Kvar var 4 motive­rade krigare varav endast 2 st hade målet att simma 100x100 meter.

De första 3000 meterna gick väldigt lugn med start­tid 2:10–2:15 per 100 meter och ett genom­snitt på ca 1:40 min per 100 m (1:40-fart). Efter det ökande jag farten mest för att jag inte hade fått upp värmen och frös efter en timme i vattnet, men också för att utmana utmaningen.

Så mellan 3000 och 5000 meter gick det snabbare med ett antal avslu­tande hundringar i 1:27–1:32-fart. För Sarah Sjöström är dessa farter snigel­fart, men för en dödlig 41-åring är 1:30-fart tämli­gen ansträng­ande efter tusen­tals armsvingar och benkic­kar. Strax innan vår halvtids­vila efter 5000 meter kände jag mig hur fräsch som helst, ingen hunger eller sug efter socker 🙂

Dock hade vi mentalt plane­rat in en 5‑minuters måltidspaus. Det blev Herstedts äggakladd (ägg, smör och kanel) och pytte­lite sallad på spenat, olivolja och några få bitar melon (15g kolhyd­ra­ter, 15g protein, 23g fett). I samman­hanget inga större mängder energi.

Sen var det på det igen. Vi började lugnt men trots det prote­ste­rade vänster ryggmus­kel efter ett par tusen meter, och det slog mig att jag hade gjort ca 250 vändningar med endast vänster arm mot kaklet 😮 Tyvärr var det lite sent påtänkt och värken blev alltmer inten­siv. Men energin var på top så jag växlade stund­tals med en-arms sim och frene­tisk benspark.

Bara för att bevisa för mig själv att väggen (bonken, kraschen, stupet, dippen, slutet) var långt borta så avslu­tade jag de sista 400 metrarna i 1:35, 1:35, 1:36 respek­tive 1:33-fart. Natur­ligt­vis var jag tagen av 2:45 timmar effek­tiv simtid, men någon energi­brist led jag inte av.

Daniel – Väggen = 1–0

Ps. Stort tack till Karolina för all pepp och high-fives. Hon klarade också av utmaningen galant 🙂


Aktivi­tet på Garmin Connect ›

Vad är socker­fri tri?

Sedan snart 10 år tillbaka har jag tränat och tävlat i triathlon efter mottot att för optimal presta­tion krävs det mycket kolhyd­ra­ter i kosten och under fysik aktivi­tet bör man inta så mycket kolhyd­ra­ter i form av socker som kroppen bara kan hantera.

Flera studier stöder detta resone­mang och det är idag fortfa­rande det vanli­gaste, mest utbredda sättet att se på kost och atletisk prestation.

Men alltmer på senare tid finns det även andra studier, läkare, veten­skaps­jour­na­lis­ter och bioke­mis­ter som säger annat, plus att det finns logiska resone­mang kopplat till männi­skans biolo­giska och evolu­tio­nära arv som inte rimmar med ett högt intag av kolhyd­ra­ter – i vår kost eller under fysik prestation.

Så hur är det egent­li­gen med det där?

Mitt experi­ment

Socker­fri Tri är ett person­ligt experi­ment som går ut på att ta träna och tävla i triathlon på en hög nivå (jag återkom­mer till detta i framtida inlägg) genom en liberal ketogen kost (strikt lågkol­hyd­rat­kost). Att det kommer gynna min hälsa vet jag redan, men även här kommer jag dokumen­tera utvecklingen.

Reglerna är enkla…

  • Under 100 gram kolhyd­ra­ter om dagen på 10–15 timmars träning i veckan
  • Inget sockerin­tag (sport­dryck, gels, bars mm) under träning eller tävling

Välkom­men att följa min resa 2017 på sockerfritri.se